campbell logo
Advokatfullmektig - Jens Patrik Østeng

Telefon:

484 36 878

E-post:

osteng@campbellco.no

Advokatfullmektig

Jens Patrik Østeng

Jens Patrik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2020, og er ansatt i Advokatfirmaet Campbell & Co AS fra september 2022.

Jens Patrik har arbeidserfaring fra Skatteetaten og Finansklagenemndas avdeling for Bank, finans, verdipapir og inkasso.

Hans masteroppgave omhandlet samværsrett mellom barn og foreldre etter barnevernloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Han er videre spesialisert i selskapsrett, personbeskatning, inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper, merverdiavgift, samt internasjonal skatterett.   

I Advokatfirmaet Campbell & Co arbeider han bredt innenfor firmaets ulike rettsområder og har særlig fokus på tvisteløsning og prosedyre. Jens Patrik sitter til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Gjøvik.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...