campbell logo
Advokatfullmektig - Fredrik Farstad

Telefon:

+47 41 26 76 21

E-post:

farstad@campbellco.no

Advokatfullmektig

Fredrik Farstad

Fredrik har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2018. Ansatt i Campbell & Co AS fra desember 2019.

Fredrik kommer til oss i Advokatfirmaet Campbell & Co AS fra Origami Paperworks AS (en del av New Normal Group AS). Her arbeidet han tett med IT- og startup-bedrifter, og opparbeidet seg bred erfaring innen selskapsrett, arbeidsrett og immaterialrett. Han spesialiserte seg på studiet i skatterett, konfliktmekling og kontrakts- og erstatningsrett.

Han jobber med et bredt spekter av saker som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Campbell & Co AS.

Les også:

Skatt på utbytte i aksjeselskap (AS)

Forkjøpsrett i aksjeselskap (AS)

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Hva kan en aksjonæravtale inneholde?

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Endringer i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående

Registrere varemerke

Kodakregelen

Fagområder

Hold on. Getting your basket...