campbell logo
Advokat - Aashild Nyeng Wisth

Telefon:

481 61 956

E-post:

wisth@campbellco.no

Advokat

Aashild Nyeng Wisth

Cand.jur 1998 med barnerett som spesialfag. Ansatt i Campbell & Co fra september 2017

Har tidligere jobbet som politiadvokat, advokat og som jurist i Gatejuristen Trondheim. Arbeider hovedsakelig med barnevernsrett, strafferett, familierett og helse-/sosialrett.  Har omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnd og domstol.

Arbeider til daglig ved Campbell & Co sitt kontor i Trondheim.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...