campbell logo
Advokatfullmektig - Eirik Svingen Bjørgo

Telefon:

920 95 364

E-post:

bjorgo@campbellco.no

Advokatfullmektig

Eirik Svingen Bjørgo

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2016. Har i tillegg en bachelorgrad i regnskap og revisjon fra NTNU Handelshøyskolen. Ansatt i Advokatfirmaet Campbell & Co AS fra januar 2020.

Har ledet Gatejuristen i Trondheim, og har bred erfaring fra tvisteløsning. Fra studiene har han spesialisering innen selskaps- og skatterett, og er godt kjent med de utfordringer og muligheter som ligger i oppstartsbedrifter. 

Arbeider som fullmektig med et bredt spekter av fagområder. Arbeider til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co AS sitt kontor i Trondheim, men er tilgjengelig for alle firmaets klienter. 

Fagområder

Hold on. Getting your basket...