campbell logo

Advokatfirmaet Campbell & Co

Få advokathjelp

Aktuelt

Her finner du de siste artiklene som er publisert av Campbell & Co. Hele samlingen av artikler og bloggposter finner du under aktuelt.

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Avgjørelse fra Helseklage

Håkon Laugerud

Samboere og samlivsbrudd - det økonomiske oppgjøret

I Norge har man ingen alminnelig samboerlov som regulerer deling av formuen ved opphør av samboerforholdet, slik man har ved inngåelse av ekteskap. Isteden reguleres det økonomiske oppgjøret av alminnelige formuerettslige regler, hvor eiendomsretten går som en rød tråd gjennom hele samboerretten og i realiteten avgjør formuesforholdet og hvem som skal ha hva. Hovedregelen er at samboerne beholder sine egne eiendeler og sin egen gjeld. Det er derfor helt avgjørende for det økonomiske oppgjøret at man klarlegger gjeldsansvaret innad mellom samboerne og hvem som eier hva. Det finnes også noen unntak for de situasjoner hvor hovedregelen ikke medfører rimelige resultater, og man har derfor regler om vederlagskrav og en rett for den som ikke er eier av bolig og innbo til å overta disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Kontorer

Lokal tilhørighet er viktig for Campbell & Co. Vi har derfor valgt å ha flere mindre kontorer, så vi kan være tilstede der våre klienter er. Selskapets samlede kompetanse skal alltid våre klienter nyte godt av, uavhengig av hvor klienten bor.

Campbell & Co sine kontorer
Hold on. Getting your basket...