campbell logo

Tjenester

Advokatfirmaet Campbell & Co bistår innen et vidt spekter av fagområder. Her finner du en oversikt over hvilke fagområder vi kan bistå våre klienter innen, og hvilke advokater som arbeider med de ulike områdene.

Forvaltningsrett

De fleste er fra tid til annen i kontakt med offentlige forvaltningsorganer som NAV, i forhold til rettigheter knyttet til opplæring i grunnskolen og videregåendeskole, ved behov for avlastning i forhold til tyngende omsorgsoppgaver, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, egenbetaling for opphold i institusjon, praktisk bistand i hjemme (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad  m.m.

basket.loading