campbell logo

Tjenester

Advokatfirmaet Campbell & Co bistår innen et vidt spekter av fagområder. Her finner du en oversikt over hvilke fagområder vi kan bistå våre klienter innen.

Forvaltningsrett

De fleste er fra tid til annen i kontakt med offentlige forvaltningsorganer som NAV, i forhold til rettigheter knyttet til opplæring i grunnskolen og videregåendeskole, ved behov for avlastning i forhold til tyngende omsorgsoppgaver, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, egenbetaling for opphold i institusjon, praktisk bistand i hjemme (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad  m.m.

Hold on. Getting your basket...