campbell logo
Advokat - Ellen Catherine Trosvik

Telefon:

488 82 572

E-post:

trosvik@campbellco.no

Advokat

Ellen Catherine Trosvik

Cand.jur. 1988 med selskapsrett som spesialfag. Ansatt i Campbell & Co AS fra januar 2012.

Har forvaltningspraksis som seksjonssjef og rådgiver i ulike avdelinger hos fylkesmannen, særlig innenfor barnevern-, sosial- og familierettens områder. Har erfaring som nemndsleder i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker og som leder av sakkyndig takstnemnd for verdifastsettelse av eiendommer.

Arbeider hovedsakelig med saker innen arv- og skifterett, fremtidsfullmakt, familierett, husleierett, fast eiendom og forvaltningsrett.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...