campbell logo
Advokat - André Lillehovde van der Eynden

Telefon:

922 54 537

E-post:

eynden@campbellco.no

Advokat

André Lillehovde van der Eynden

Master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo våren 2009. Startet i Campbell & Co AS i september 2018, og er partner fra juni 2020.

Har omfattende prosedyreerfaring for domstol og kunnskap om strafferett gjennom arbeid i påtalemyndigheten. Bred erfaring fra forvaltningen, herunder ved arbeid i Kriminalomsorgen og Utlendingsnemnda.

Arbeider hovedsakelig med strafferett, fast eiendom, erstatning og kontraktsrett. Tar også allsidige oppdrag innen forvaltning og personlige rettsforhold.

Les også:

Bli kjent med advokat André Lillehovde van der Eynden

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning

Fagområder

Hold on. Getting your basket...