campbell logo

Bli kjent med advokat André Lillehovde van der Eynden

Advokat André Lillehovde van der Eynden er en erfaren prosessadvokat med lang fartstid fra Politiet. I dag jobber han mest som forsvarer, bistandsadvokat, og prosederer jevnlig sivile saker for domstolene.

André Lillehovde van der Eynden
922 54 537eynden@campbellco.no

Startet i Utlendingsnemnda og i Kriminalomsorgen

André er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og startet sin juridiske karriere i Utlendingsnemnda i Oslo. Deretter fulgte en periode som jurist i Kriminalomsorgen, hvor han jobbet i forvaringsanstalten knyttet til Ila landsfengsel. Videre gikk veien til Innlandet, hvor han hadde mange år i Politiet, før han begynte i advokatfirmaet Campbell & Co i 2018. 

André forteller at stillingen i Utlendingsnemnda var veldig interessant, og at han fremdeles tar saker innen utlendingsrett fra tid til annen. “Sakene engasjerer veldig”, forteller han. “Mye fordi folks rettigheter blir satt helt på spissen i disse sakene.” Videre forteller han om tiden i Kriminalomsorgen, hvor han jobbet med spørsmål knyttet til forvaringsdommer. 

“Det var ganske alvorlige straffesaker som lå til grunn for forvaringsdommene,” forteller André, og forteller om en lærerik periode som ga mersmak for strafferetten. I tillegg poengterer han at interessen for strafferett hadde ligget der helt siden studiene. Da muligheten åpnet seg i Politiet var det et naturlig skritt å ta videre i karrieren. 


Foto: Journalist Asgeir Høimoen.

Lang erfaring fra Politiet

“Da jeg begynte som politifullmektig i Elverum var det lagt opp til mye prosesserfaring, og man ble kastet ut i det,” forteller André. “Du kan komme borti det meste når du jobber på et lite sted.” André forteller at han kun hadde vært i Politiet i halvannet år da han fikk ansvaret for sin første drapssak. I tillegg til flere andre alvorlige saker, opparbeidet han seg mye verdifull erfaring fra både politiarbeid og aktorering for retten. 

Til sist kom Jemtland-saken, som fikk mye oppmerksomhet i riksmediene. Saken handlet om en mann fra Brumunddal som tok livet av sin kone. André var en av politiadvokatene som håndterte saken fra begynnelsen av. 

“Det er klart at den innledende delen av saken var spesiell, men det er fremdeles litt uforståelig for meg hvorfor akkurat denne saken fikk så mye oppmerksomhet i media sammenlignet med andre liknende tilfeller,” forteller André når han blir spurt om den mye omtalte saken.

Fra det offentlige til det private

Det var alle dagene i retten som gjorde at André kom i kontakt med advokatfirmaet Campbell & Co. Tidligere partner, Inger-Johanne Reiestad Hansen, var imponert over den unge aktoren etter å ha sett ham i retten, og forsøkte ved flere anledninger å rekruttere ham til firmaet. André bestemte seg i 2018 for å ta steget over i det private, og har vært i advokatfirmaet Campbell & Co siden. 

Jobbyttet medførte også et rollebytte, fra aktor til forsvarer. “Ja, det er et spørsmål jeg får ofte,” forteller André da han får spørsmålet om hvordan det var å bytte rolle fra aktor til forsvarer. “Jeg forstår hvorfor spørsmålet kommer, men for min del handler det å være jurist om å fremme rett og hindre urett. Derfor er jeg ikke så opptatt av hvilken rolle jeg har, men å gjøre en god jobb i hver enkelt sak.” Likevel poengterer André at det var naturlig å ta med seg erfaringen han hadde fra Politiet inn i det private. 

Det er særlig en ting han har lagt godt merke til som forsvarer. “Mange tenker at hvis du er tiltalt for noe, så har du nok gjort det. Det viser bare hvor viktig forsvarerrollen er,” forteller André, og poengterer at forsvarerrollen er en samfunnskritisk tjeneste, og forklarer om hvilken betydning forsvareren har for den tiltaltes rettssikkerhet. 

En sak har alltid flere sider. Det er alltid noe. Man må ha et kritisk øye, og det er om å gjøre å avdekke hva som er sakens mindre sterke sider, hva som er sakens kjerne, og å avdekke tilfeller hvor ting burde vært gjort annerledes.

Dreining mot private rettsforhold

I dag arbeider André mye med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg arbeider han mye med private rettsforhold, spesielt saker tilknyttet fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. “I det siste har det blant annet vært mange mangelssaker,” forteller han. “Kjøp og salg av fast eiendom er store beslutninger i folks liv, og et levende juridisk område. Jeg erfarer særlig at klienter ønsker en uavhengig vurdering av sin sak, noe ikke alle opplever gjennom forsikringsordningene på feltet. I flere tilfeller har klienten fått beskjed om at deres forsikringsselskap ikke vil ta saken fordi den ikke holder. Å bistå disse til å oppnå gode resultater er ekstra givende.”

“Erfaringen fra Politiet var mangfoldig, men en ting jeg har tatt med meg også over i andre fagområder er verdien av å avklare og utgreie faktum skikkelig. En må etablere faktum før en kan gå inn i de nærmere rettslige vurderingene,” forteller André, og poengterer at erfaringen fra Politiet er veldig nyttig å ha med seg i ryggsekken. 

André jobber ved advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

E-post: eynden@campbellco.no

tlf.: 922 54 537

Relatert innhold

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning ved kjøp av eiendom. Med bistand av advokat André Lillehovde van der Eynden fikk klientene medhold i en sak som ble anket helt til Høyesterett og hadde en økonomisk verdi for klientene på kr 5,1 millioner.

André Lillehovde van der Eynden

Velge advokat med boligkjøperforsikring fra Help

Dersom du har Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring har du rett til å velge advokat selv i tilfelle mangelsak mot selger av boligen. Du kan bytte advokat når som helst i prosessen. Boligkjøperforsikringen dekker utgifter til advokat. I tillegg kan utgifter til advokathjelp i andre saker også dekkes av forsikringen.

Fredrik Farstad

Nabovarsel

De fleste kjenner til at dersom du f.eks. skal bygge nytt hus eller bygge på huset, skal du sende nabovarsel i forkant av byggesøknaden. I de siste årene har det kommet en del forenklinger i regelverket (plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter) som gjør at flere tiltak ikke lenger er søknadspliktige, med den konsekvens at det heller ikke foreligger plikt til å sende nabovarsel.

Jens Christian Skallerud

Hvorfor benytte advokat ved privat salg av bolig eller annen eiendom?

Selv om mange benytter seg av en eiendomsmegler ved salg av fast eiendom, er det også stadig flere som velger å utføre salget selv. Vi anbefaler at man da søker advokatbistand. Det er store verdier i omløp, noe som gjør det ekstra viktig med gode rutiner i forbindelse med oppgjøret.

Dag Campbell Pedersen

Hold on. Getting your basket...