campbell logo

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning ved kjøp av eiendom. Med bistand av advokat André Lillehovde van der Eynden fikk klientene medhold i en sak som ble anket helt til Høyesterett og hadde en økonomisk verdi for klientene på kr 5,1 millioner.

André Lillehovde van der Eynden
922 54 537eynden@campbellco.no

Spørsmål om kjøper var bundet av bud med forbehold

Saken gjaldt tolkningen av kontraktsforpliktelse på tidspunktet for bud og aksept ved kjøp av fast eiendom. Klientene kontaktet Advokatfirmaet Campbell & Co etter å ha inngitt et bud med forbehold på en eiendom i Innlandet, som selger mente de var bundet av. Klientene fikk fullt medhold i lagmannsretten, og etter at motpartens anke til Høyesterett ble nektet fremmet, ble det klart at klientene ikke var forpliktet, og en besparelse på over 5 millioner kroner var et faktum. 

Advokatbistand i eiendomssaker

Har du spørsmål om kjøp og salg av fast eiendom, eller behov for bistand i rettslig tvist, er våre advokater klare til å bistå deg.

Campbell & Co samarbeider med Huseierne, noe som innebærer at du som medlem av Huseierne får fordeler ved bruk av våre tjenester. 

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...