campbell logo

Bloggposter og nyheter

Her finner du alle våre artikler og bloggposter. Vi skriver om fagfeltene vi arbeider med, om nyheter og endringer i jussen, og om oss som jobber her i advokatfirmaet Campbell & Co.

Har du behov for gjeldsordning?

Gjeldsordning er aktuelt i de tilfeller hvor låneforpliktelser og andre utgifter overstiger husholdningens inntekter og dette er en situasjon som er av varig karakter og den ikke kan løses gjennom realisasjon av formuesgoder. Det er da mulig enten å inngå en frivillig gjeldsordning med kreditorene om en reduksjon av gjelden og nedbetaling av det man blir enig om over f.eks 5 år eller søke om tvungen gjeldsordning hvis vilkårene i gjeldsordningslovens bestemmelser er oppfylt.

Eivor Øen

Hold on. Getting your basket...