campbell logo
Advokatfullmektig - Kristin Grønvold

Telefon:

482 91 103

E-post:

gronvold@campbellco.no

Advokatfullmektig

Kristin Grønvold

Mastergrad i rettsvitenskap fra 2019. Ansatt i Campbell & Co fra februar 2023.

Advokatfullmektig Grønvold har tidligere arbeidserfaring som juridisk rådgiver i kommunal sektor og hos statsforvalteren.

Hun har bred erfaring fra og saks- og klagebehandling i forvaltningssaker, særlig i forbindelse med eiendomsskatt og plan- og bygningssaker, samt føring av tilsyn med kommunale barneverntjenester og -institusjoner.

Advokatfullmektig Grønvold arbeider hovedsakelig med saker innen barnevernrett og strafferett, samt fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...