campbell logo
Advokat - Mona Kristin Berg

Telefon:

481 68 469

E-post:

berg@campbellco.no

Advokat

Mona Kristin Berg

Ansatt i Campbell & Co fra august 2022.

Advokat Berg har tidligere arbeidserfaring som rådgiver i kommunal sektor, og da særlig tilknyttet plan- og bygningsrett, matrikkelsaker, kontraktsrett, klagesaksbehandling og generell forvaltningsrett.

Berg har også en treårig økonomiutdanning fra Handelshøyskolen BI, samt mange års arbeidserfaring fra store, internasjonale organisasjoner som Hydro og Microsoft.

Advokat Berg arbeider hovedsakelig med saker innen barnefordeling og barnevernrett. Hun tar i tillegg oppdrag innen strafferett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...