campbell logo

Avgjørelse fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fastslår at pasient har krav på nesten 3 millioner kroner i erstatning

Håkon Laugerud
906 56 722laugerud@campbellco.no

Advokatfirmaet Campbell & Co yter ofte bistand overfor klienter som har vært utsatt for svikt i helsevesenet og vi er derfor alltid glade på vegne av dem vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat.

I en sak som omhandler erstatning for svekket hjertefunksjon ble erstatningen økt fra kr. 1 374 000,- til kr. 2 892 174,-.

Advokat Håkon Laugerud har arbeidet med saken. Klagesaken er nå avgjort, og ifølge vedtak fra Helseklage fremgår det at pasienten hadde krav på økt fremtidig inntektstap, økt pensjonstap, økt skatteulempe i tillegg til renter på tilleggserstatningen.

Erstatningen ble etter dette økt med kr over 1, 5 millioner kroner som følge av klagebehandlingen.

Pasienten har gitt oss tillatelse til å benytte denne gode nyheten til oppmuntring for andre som er i lignende vanskelige situasjoner, og for å vise at det ofte kan være gode grunner til ikke å akseptere et vedtak uten å klage.

Hold on. Getting your basket...