campbell logo

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen
957 82 104oen@campbellco.no

Bakgrunn fra Politiet og Domstolen

Eivor er utdannet ved Universitetet i Oslo, og startet sin karriere som politifullmektig ved Vest-Oppland politidistrikt, som det den gang het. Deretter jobbet hun som dommerfullmektig ved tingrettene i både Vardø og Fagernes. Allerede tidlig i karrieren hadde hun dermed opparbeidet seg omfattende prosesserfaring. 

Senere ventet en lengre periode i Trygdeetaten, mens det på hjemmebane var småbarnslivet som var i fokus. I 2006 begynte Eivor i advokatfirmaet Campbell & Co, og har siden den gang vært en sentral skikkelse hos oss.

Prosessrev: Eivor er en erfaren prosedyreadvokat. Her viser hun frem sin nye kappe. Den forrige ble nemlig slitt ut av alle dagene i retten.

Barnevern, familiesaker og bistandsadvokat

Eivor arbeider mest med saker innen barnevern, barnefordeling, skifte og andre familiesaker. I tillegg tar hun oppdrag som bistandsadvokat. Eivor forteller at hun mener det er viktig å ha spisskompetanse innen fagområdene hun skal jobbe med. Hun understreker at for saksfeltene hun har valgt, må advokaten også ha visse personlige egenskaper for å lykkes. 

“Mange av mine klienter ringer når de har behov for advokat, når det virkelig er krise”, forteller Eivor.

”Når ting har skjedd og klientene ringer, må jeg ofte være vel så mye psykolog og sosionom, som jurist.” Eivor forteller at hun synes det er viktig å være tilstede og tilgjengelig for klientene, og at hun som advokat har forståelse for at klientene har behov som ikke kan vente til mandag klokken åtte. 

Advokatfirmaet Campbell & Co har valgt å møte klientene hvor de er, og har heller flere lokale kontorer, enn ett stort. 

“Det er et bevisst valg fra vår side at vi ikke har en stram klesstil på kontoret”, forteller Eivor. “Det handler nettopp om å møte klientene der de er.”

Bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken

Eivor var en de mange bistandsadvokatene som representerte ofrene og deres familier  under 22. juli-rettssaken.  

“Jeg har fortrengt det litt”, forteller Eivor. 

“Alle vi som sto oppe i det opplevde det som voldsomt å ta inn over seg - det å følge så mange unge menneskeskjebner.” Hun forteller at bistandsadvokatene satt sammen med sine klienter i den lokale tingretten og fulgte saken via satellitt fra Oslo. 

“Du vet jo hva som kommer til å skje når videoen fra overvåkningskameraene settes på, og du ser bilen kommer kjørende. Det føles helt uvirkelig”.

Med hjerte for Moelv

Eivor har i mange år engasjert seg i Moelven IL og er i dag hovedlagsleder. Hun forteller at det begynte med at hun selv spilte håndball som ung, og at senere hennes barn spilte håndball i idrettslaget. Eivor begynte etterhvert å engasjere seg også på administrativt nivå, og er fremdeles engasjert, selv lenge etter hennes egne barn var ferdig i idrettslaget. 

“Nå er det morsomt å bidra til vekst i området og legge til rette for et godt oppvekstmiljø og breddeidrett i Moelv,” forteller hun.  

Eivor jobber ved advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor i Moelv, og kan nås på: 

e-post: oen@campbellco.no

tlf.: 957 82 104

Relatert innhold

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Hipp, hipp hurra!

Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker alle en riktig god feiring av nasjonaldagen. Gratulerer så mye med dagen til store og små!

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Barnets beste etter samlivsbrudd - fast bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos, er en hyppig problemstilling etter et samlivsbrudd. Ofte skaper dette også mange konflikter mellom foreldrene. Lovens grunnleggende prinsipp er at barnets beste skal være avgjørende, og at hver av foreldrene har plikt til å legge til rette for samvær med den andre forelder.

Eivor Øen

Hold on. Getting your basket...