campbell logo

Bli kjent med advokat Jørgen Heier

Advokat Jørgen Heier er en erfaren advokat med særlig kompetanse innen kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold og sivilrettslig prosedyre.

Jørgen Heier
965 09 010heier@campbellco.no

Startet i revisjons- og rådgivningsmiljøet

Jørgen Heier er født og oppvokst på Hamar, og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han avsluttet studiene med et utenlandsopphold i London, hvor han tok en mastergrad innen bank- og finansrett ved King’s College. Som del av studieopplegget foregikk også noe av undervisningen ved London School of Economics

Etter endte studier, startet Jørgen sin juridiske karriere i den juridiske avdelingen i Arthur Andersen, som den gang var et av de fem store internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapene. Her ble han som advokatfullmektig del av et nettverk av selskaper med til sammen 28 000 medarbeidere, hvorav 3000 advokater. Fagmiljøet på kontoret i Oslo var på 600-700 personer, hvorav 70 advokater og advokatfullmektiger. 

“I Arthur Andersen var det bare børsnoterte selskaper som var klienter, og vi jobbet 3-4 advokater på hvert oppdrag,” sier Jørgen, og forteller at han jobbet med kontraktsrett og selskapsrett og fikk være med på store og spennende oppdrag tilknyttet bank- og låneavtaler, transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, og due diligence tilknyttet transaksjonene. 

Les også: Kausjon i praksis

Å se saken fra dommerens ståsted

Tiden i hovedstaden og revisjons- og rådgivningsmiljøet ble avløst av en periode som dommerfullmektig ved Alta tingrett. Stillingen som dommerfullmektig innebar i grove trekk å jobbe som en ordinær dommer, og dømme både i sivile saker og straffesaker. 

“Det var en veldig lærerik periode,” poengterer Jørgen, og forteller at tiden han jobbet i Alta tingrett var den siste perioden tingretten også dekket større områder i Finnmark. “Jeg synes det er litt morsomt å se tilbake på at jeg var dommer i den siste saken som gikk i Kautokeino, før Indre Finnmark tingrett ble opprettet. Det er virkelig ytterpunkter, fra studier i London og større transaksjonsoppdrag i Arthur Andersen, til å dømme i saker som angår privatpersoner inne på Finnmarksvidda. Det er erfaringer jeg har tatt med meg videre.”

“Når du jobber som advokat er det veldig nyttig å ha erfaring fra dommerbordet. Som dommerfullmektig jobber du i praksis som dommer. Å ha sett saker fra dommerens ståsted gir en helt annen praktisk førlighet med hvordan du bør fylle advokatrollen.”

Tvistegjenstand vs. prosessøkonomi

Ved siden av å være arbeidende styreleder/daglig leder, arbeider Jørgen i hovedsak med kontraktsrett, plan- og bygningsrett, fast eiendom og arbeidsrett. “Jeg er relativt ofte i retten, med tanke på at jeg ikke jobber med strafferett. Gjerne minst en gang i måneden med sivile saker,” forteller Jørgen og forklarer at typiske saker er kontraktstvister eller saker om feil eller mangler ved eiendom.

Selv om Jørgen ofte er i retten, er han klar på at det langt fra alltid er det beste for klienten å ta saken inn for retten. Han er derfor klar på at han ofte rådgir sine klienter til å finne andre løsninger på en konflikt, enn å la saken gå for retten.

“Når det kommer til tvisteløsning så har jeg alltid til formål å kombinere juss og realøkonomi. En må se tvistegjenstanden opp mot prosesskostnadene, og spørre seg: Hva får klienten ut av dette? Det har ingen verdi å vinne hvis klienten taper penger til slutt.”

“Majoriteten av sakene havner jo aldri i retten - nettopp på grunn av dette regnestykket,” forteller Jørgen. “Vi finner ofte en forliksbasert løsning og får et akseptabelt resultat innenfor en akseptabel tids- og kostnadsramme.”

Les også: Reklamasjon avbryter ikke foreldelse

Hardtslående advokat med sort belte

På privaten er Jørgen familiemann med stor interesse for kampsport. Fra tidlig alder trente han taekwondo, og sort belte i ung alder. I dag er taekwondo byttet ut med kickboxing, så kampsportinteressen er fremdeles i live og har i tillegg smittet over på barna. 

“Kampsport er ingen lagidrett. Du har ingen å skylde på, så du er nødt til å få det til selv. Jeg liker utfordringen det innebærer,” forteller han. “Selv om det er svært fysisk, er det god trening for hele systemet. Psykisk så vel som fysisk. Det gjør det til bra avkobling etter lange arbeidsdager.” 

For øvrig går hverdagene med til henting og bringing av aktive barn, skiturer og en og annen jakttur. Hunden, Lukas, er fast følgesvenn og det er regelen snarere enn unntaket at han er med på kontoret. 

Jørgen jobber til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

E-post: heier@campbellco.no

Tlf.: 965 09 010

Hold on. Getting your basket...