campbell logo

Bli kjent med advokat Klaus A. Munkeby Linaae

Advokat Klaus A. Munkeby Linaae er en erfaren bostyrer og advokat, og har særlig kompetanse innen sikring og realisering av pengekrav, tvangssalg av eiendom og konkurs. I tillegg har han et øye for strafferetten.

Klaus A. Munkeby Linaae
913 87 031munkeby@campbellco.no

Fra Gjøvik til Oslo via Tanzania

Klaus er født og oppvokst på Gjøvik, men har ikke alltid bodd i den hvite byen ved Mjøsa. Faren til Klaus jobbet i NORAD, og jobben gjorde at familien flyttet utenlands i perioder. Da Klaus var 5 år gammel bodde familien et år i Tanzania, og senere bodde familien en stund i Spania. Førstegangstjenesten tilbragte Klaus på grensen til Russland, før veien omsider gikk til Oslo. 

Klaus er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en LLM-grad fra Nederland. Under studiene jobbet han bl.a. i Oslo fengsel og på et psykiatrisk sykehus utenfor Gjøvik. Felles for disse jobbene var at han kom nært på mennesker i vanskelige situasjoner i livet. 

Etter studier jobbet han først som juridisk rådgiver hos Namsfogden i Oslo hvor han spesialiserte seg innen sikring og realisering av pengekrav. Denne kunnskapen har han hatt god nytte av videre inn i advokatyrket, hvor han senere også spesialiserte seg innen personskadeerstatning.

Jussen og det menneskelige

I dag arbeider Klaus i stor grad med saker tilknyttet eiendom, sikring og realisering av pengekrav, og konkurs. Han forteller at fagområdene har en veldig praktisk realitet både for ham som advokat men også for menneskene det gjelder. Enten det er familiens bolig som skal selges, eller foreldrenes selskap og arbeidsplass som er gått konkurs, er fellesnevneren at dette er mennesker som går gjennom en utfordrende periode i sine liv. 

“Det er mye menneskelig kontakt i slike saker,” forklarer Klaus, og forteller at han i det daglige trekker erfaringer fra tiden han under studiene jobbet i Oslo fengsel og på psykiatrisk sykehus. Nærkontakten med mennesker som er i krevende og vanskelige situasjoner ga ham innsikt i hvilken belastning det kan være for dem det gjelder. 

“I slike saker forsøker jeg alltid å gå frem på en skånsom måte,” forteller Klaus. “Det er ikke nødvendig å gjøre det vanskeligere enn det må være. Man oppnår gjerne samme resultat til slutt uansett, men jeg opplever at hvis man er pragmatisk og samarbeidsvillig kommer man raskere til mål.”

“Enten det gjelder tiden i fengselet, Namsfogden eller nå som advokat, håper jeg de jeg har jobbet med har opplevd det som en ryddig prosess,” avslutter han. 

Les også: Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Studerte internasjonal strafferett i Nederland

Klaus avsluttet studiene i Utrecht i Nederland, hvor han tok en LLM-grad i internasjonal strafferett. “Hele studieopplegget var veldig interessant,” forteller han. “Vi var delt inn i små grupper, og det var studenter fra hele verden. Foreleserne var svært faglig dyktige, og hadde faste oppdrag i tilknytning til spesielle straffesaker verden over, blant annet ved the Special Court for Sierra Leone og Innocence Project.” The Special Court for Sierra Leone behandlet saker om forbrytelser som ble begått i tilknytning til borgerkrigen i Sierra Leone, og the Innocence Project arbeider for å frifinne personer som er uskyldig dømt.   

Klaus forteller at han har tatt et bevisst valg om å alltid ha døren åpen for straffesaker, og forklarer at advokaten virkelig kan utgjøre en forskjell når det kommer til strafferett. “Når jeg tar straffesaker så prøver jeg å utjevne balansen litt. Du har Politiet og Påtalemyndigheten, med alle sine ressurser på den ene siden. På den andre har du den siktede som ofte står på bar bakke. Da kan det fort bety mye for den siktede å ha en advokat på sin side.”

Klaus tar også oppdrag som bistandsadvokat, og har særlig kompetanse innen yrkesskadeforsikring og bilansvarsakene som går sammen med straffesakene. I likhet med flere av advokatene i Advokatfirmaet Campbell & Co, representerte Klaus flere av ofrene etter 22. juli-angrepet. 

“Det er givende å kunne bidra til at klientene får riktig økonomisk oppgjør, men dette har dessverre ikke vært tilstrekkelig for å komme seg helt på beina igjen. Mange av dem sliter fortsatt,” understreker Klaus.

Lokalkunnskap og spisskompetanse

Klaus jobbet i mange år som advokat i Oslo, før familien valgte å flytte tilbake til Gjøvik. Det var først da Klaus var på kurs og møtte partner i advokatfirmaet Campbell & Co, Håkon Laugerud, at tanken om å flytte tilbake til hjembyen slo ham. Håkon hadde vært Klaus sin fadder på barneskolen, og da Håkon luftet idéen om at det kunne være en plass for Klaus i Campbell & Co, begynte ballen å rulle. Klaus har vært i Campbell & Co siden 2014, og resten er historie, som de sier. 

“En ting som er fint med Campbell & Co er at advokatene har lokalkunnskap og tilhørighet til områdene de jobber i,” forteller Klaus. “Både Jens og jeg, som jobber på Gjøvik-kontoret kommer fra Gjøvik. Vi har derfor god innsikt i miljøet vi jobber i - på godt og vondt. Vi kjenner Gjøvik, men det fordrer naturligvis diskresjon å jobbe som advokat i et miljø man kjenner så godt,” understreker Klaus. 

Videre forteller Klaus om alle som jobber i firmaet. “Vi har godt spenn i alderssammensetning og erfaringsgrunnlag. Dermed blir vi samlet mer eller mindre fullfaglige, samtidig som vi har delt spisskompetanse. Klientene får den rette advokaten ut i fra sakstypen,” poengterer han. 

“Selv om vi sitter på ulike kontorer er det lav terskel for å plukke opp telefonen. Det er en gjeng hyggelige og joviale folk - menneskekjennere. Det er ikke her du finner de strammeste slipsknutene.”

Advokatfirmaet Campbell & Co samarbeider med Huseiernes Landsforbund. Klaus er en av advokatene som bistår medlemmer av Huseierne i eiendomssaker. Han er også Distriktsleder for Innlandet for Huseiernes Landsforbund. Klaus jobber til daglig på Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Gjøvik, og kan nås på: 

Tlf.: 913 87 031

E-post: munkeby@campbellco.no

Hold on. Getting your basket...