campbell logo

Hvorfor benytte advokat ved privat salg av bolig eller annen eiendom?

Selv om mange benytter seg av en eiendomsmegler ved salg av fast eiendom, er det også stadig flere som velger å utføre salget selv. Vi anbefaler at man da søker advokatbistand. Det er store verdier i omløp, noe som gjør det ekstra viktig med gode rutiner i forbindelse med oppgjøret.

Dag Campbell Pedersen
907 27 850campbell.pedersen@campbellco.no

Hvorfor advokatbistand?

I Norge trengs det særskilt tillatelse for å holde på med eiendomsmegling. Noen advokater har slik tillatelse og kan drive med eiendomsmegling på lik linje med en eiendomsmegler. Hvem som har slik tillatelse, kan man finne på Finanstilsynet sine sider.

Når en har besluttet å selge en bolig eller annen fast eiendom, ser mange det som krevende og bekymringsfullt å skulle foreta salget på egenhånd, altså uten meglerbistand. Elektroniske hjelpemidler har imidlertid gjort det enkelt for privatpersoner på egenhånd å promotere salg av bolig. Med gode bilder er det ikke lenger nødvendig med meglerbistand for å kunne publisere en god salgsannonse på Finn.no, eller på andre markedsplasser, slik at selve prosessen med å finne en kjøper, kan man ofte forsøke selv.

Når kjøper og selger har funnet hverandre skal selve oppgjøret foretas, og herfra anbefaler vi at det benyttes advokatbistand. Dette er en sikkerhet både for kjøper og selger, og det stilles også ofte som krav fra kjøpers bank. Gode rutiner er en nødvendighet for at oppgjøret skal gå trygt og riktig for seg. Det vil dermed være både betryggende og fornuftig å benytte seg av en advokat i en slik prosess.

Trygt boligsalg uten megler

En advokat vil altså yte bistand i forbindelse med eiendomsoppgjøret. Dette innebærer at alle formaliteter i forbindelse med handelen skjer gjennom advokaten.

Kjøpekontrakten utarbeides av advokaten når kjøper og selger er enige om formalitetene i forbindelse med salget av eiendommen og selger har innhentet tilstandsrapport. Kjøpekontrakten vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse med salget, herunder kjøper og selgers plikter, overtakelse, osv.

Kjøper overfører pengene til en klientkonto som advokaten oppretter særskilt for oppdraget. Når kjøper har overført pengene, og overtakelse av eiendommen har funnet sted, vil advokaten besørge at alle nødvendige dokumenter blir sendt til tinglysning, samt at eventuelle heftelser som ikke skal følge ved handelen slettes.

Videre vil det også være andre som er interessert i å få kunnskap om salget. Særlig gjelder dette den tilhørende kommune og den lokale strømleverandøren. Advokaten vil informere de nødvendige instanser så snart overtakelse har funnet sted.

Hvorfor velge en advokat fra Advokatfirmaet Campbell & Co?

I Advokatfirmaet Campbell & Co AS har advokat Dag Campbell Pedersen tillatelse til å holde på med eiendomsmegling. Vi har gode rutiner og systemer for å gjøre denne prosessen både trygg og effektiv for deg som kjøper eller selger av fast eiendom. Vi vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt og at dine midler blir forvaltet på best mulig måte. Ved å bruke en av våre advokater, kan man også tegne boligselgerforsikring om det skulle være ønskelig.

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...