campbell logo

Kvinne får oppreisning etter å ha blitt påkjørt i fotgjengerfelt

Advokatfullmektig Fredrik Farstad i Advokatfirmaet Campbell & Co AS bisto kvinnen som ble påkjørt i et fotgjengerfelt da hun var på joggetur. Kvinnen fikk medhold i sitt krav på oppreisning.

Oppreisning for tort og svie

Advokatfirmaet Campbell & Co AS har bistått en ung kvinne i en straffesak som gikk for Østre Innlandet tingrett høsten 2022. Kvinnen var sommeren 2021 på sin faste joggetur, da hun ble påkjørt i det hun krysset et fotgjengerfelt. Hun ble påført store skader, og var nær ved miste livet. 

Tiden etter påkjørselen har vært tung og veien tilbake til hverdagen har vært tøff. NRK har skrevet en artikkel om saken. Her deler kvinnen sin opplevelse av påkjørselen og livet etterpå. 

Spørsmålet for retten var om påkjørselen skyldtes uaktsomhet fra sjåførens side eller om det hele var en ulykke. For kvinnens del var det viktig å få fortelle om hvilken påkjenning saken har vært for henne. På vegne av kvinnen ble det fremmet krav om oppreisning, og det ble argumentert for at sjåførens opptreden måtte karakteriseres som grovt uaktsom. 

Retten fant at sjåføren hadde opptrådt grovt uaktsomt og idømte oppreisning. Tradisjonelt har oppreisning i slike saker ligget rundt kr. 80 000. Østre Innlandet tingrett utmålte oppreisningen i saken til kr. 130 000 og viser en økning i oppreisningsnivået. 


Relatert innhold

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Bli kjent med Inger Johanne Reiestad Hansen

Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er en erfaren advokat, med særskilt kompetanse innen strafferett, og har lang fartstid både som påtalejurist og advokat. I dag arbeider hun i hovedsak som bistandsadvokat.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Deling av krenkende bilder

Den digitale utviklingen har medført at digitalt materiale nærmest har fått et ubegrenset omfang ute på nettet. Mobiltelefoner med kamerafunksjoner er allemannseie og bilder og film deles via elektronisk kommunikasjon uten oversikt over videre håndtering av materialet. Det kommuniseres i stor grad via ulike chatte-kanaler og sosiale medier, særlig for barn og ungdom som kan ha en lav terskel for deling. Denne utviklingen har aktualisert behovet for et spesielt vern overfor de som opplever at krenkende og privat materiale spres uten samtykke.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Rett til advokat i saker om familievold

Alle som blir utsatt for mishandling har krav på fri rettshjelp. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

Det er på det rene at mange saker om seksuelle overgrep henlegges på grunn av bevisets stilling. Det er likevel flere grunner til at det er svært viktig å anmelde overgrepet.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Om Norsk pasientskadeerstatning og erstatning etter skade som følge av bivirkninger etter koronavaksinasjon

Den som har deltatt i vaksinedugnaden, skal ikke stå alene. Staten er ansvarlig for økonomisk tap som noen påføres ved skade som følge av bivirkning etter vaksinasjon. Dette gjelder uavhengig av om helsepersonell har utvist skyld eller ikke, og det er Staten som i tilfelle skal bevise at skaden/tapet ikke skyldes vaksinasjon.

Jørgen Heier

Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Advokatfirmaet Campbell & Co yter ofte bistand overfor klienter som har vært utsatt for svikt i helsevesenet og vi er derfor alltid glade på vegne av dem vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. I en sak som omhandler senskader som følge av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft ble erstatningen økt fra kr. 2 750 000,- til kr. 4 846 816,-.

Håkon Laugerud

Hold on. Getting your basket...