campbell logo

Permittering og corona

Regjeringen har foreslått endringer i reglene om permitteringer, med virkning fra 1. april 2020. De foreslåtte endringene er at arbeidsgiverperioden kuttes til to dager, ventedagene fjernes, og at en reduksjon på 40% i arbeidstid gir arbeidstaker rett til dagpenger.

Fredrik Farstad
+47 41 26 76 21farstad@campbellco.no

Forslag til endringer, ikrafttredelse og varighet

Regjeringen har bedt Norge om å bli med på dugnad for å bekjempe smittespredningen av COVID-19-viruset (corona). Fredag la regjeringen frem forslag til endringer i permitteringsreglene. Regjeringen håper endringene blir iverksatt så snart som mulig, og satt målsetning om at endringene skal tre i kraft 1. april 2020.

Arbeidsgiverperioden kuttes til 2 dager

En av endringene er at arbeidsgiverperioden kuttes til to dager. Normalt er arbeidsgiverperioden på 14 dager, dersom en bedrift ønsker å gå til permittering av ansatte. Arbeidsgiverperioden er den perioden som arbeidsgiver fortsatt har lønnsplikt overfor den ansatte. Dvs. at normalt vil arbeidsgiver måtte betale lønn til den ansatte etter arbeidsavtalen i 14 dager, mens denne plikten nå reduseres til 2 dager.

Ventedagene fjernes

Et annet forslag til endring er at ventedagene fjernes. Ventedagene er hvor mange dager den arbeidstaker må vente før arbeidstaker får rett på dagpenger. Normalt er det tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene begynner. Denne regelen er foreslått opphevet.

Reduksjon på 40% i arbeidstid gir rett til dagpenger

Det tredje forslaget fra regjeringen er at en reduksjon på 40% i arbeidstid skal gi rett på dagpenger. Normalt kreves det at arbeidstakers arbeidstid ved permittering må reduseres med minst 50% for at arbeidstaker skal ha rett på dagpenger. Forslaget innebærer at det blir enklere å få rett til dagpenger, selv om man pga. permittering har fortsatt jobber deltid. Dersom arbeidstaker normalt jobber fulltid, men blir delvis permittert, slik at arbeidstaker nå jobber 60%, vil arbeidstaker har rett til dagpenger.

Varslingsfrist

Normalt skal arbeidstaker har 14 dagers varsel før permittering iverksettes. Dersom permittering skyldes uforusette forhold reduseres varslingsfristen til to dager. Det er fortsatt uklart om corona-utbruddet skal anses uforutsette forhold.

Ordinære permitteringsregler

De ordinære vilkårene for permittering gjelder fremdeles. Det er blant annet fortsatt krav til at det er

I tilegg bør arbeidgiver drøfte permitteringen med tillitsvalgte.

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...