campbell logo

Registrere varemerke

Et registrert varemerke gir deg eneretten til merket i de klassene du har valgt. Du kan registrere et navn, en logo eller et slagord som varemerke. Varemerket du ønsker å registrere må ha varemerkerettslig særpreg for å kunne få beskyttelse. Søknad om registrering av varemerke sendes til Patentstyret.

Fredrik Farstad
+47 41 26 76 21farstad@campbellco.no

Varemerkeregistrering i Norge

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet merke som noen bruker i næringsvirksomhet for å skille sine varer og tjenester fra konkurrentenes varer og tjenester. Dersom du registrerer ditt selskapsnavn, logo eller slagord som varemerke, får du eneretten til å bruke varemerket i din bransje. Eneretten gjelder innenfor de klassene du har registrert varemerket ditt i. Det vil si at du må passe på å registrere varemerket ditt i alle klasser som er aktuelle for dine varer og tjenester.

Det er Patentstyret som er ansvarlig for å behandle søknader om registrering av varemerker i Norge.

Hva er varemerkeklasser?

I varemerkenes verden er hele verden delt inn i 45 klasser. Alle varer og tjenester som finnes, skal kunne plasseres innenfor en av disse 45 klassene. Ofte velger søkere å registrere varemerket sitt i 2-3 klasser som er aktuelle for de varer og tjenester som søkeren leverer.

Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hvilke klasser som gjelder for dine varer og tjenester. Det å produsere kaffe, og det å drive en kafé havner f.eks. i to ulike klasser:

Produksjon av kaffe:             Klasse 30

Salg og servering av kaffe:     Klasse 43

Det finnes et viktig unntak fra regelen om klaser. Dersom et varemerke er veldig kjent, vil varemerket ha vern også for andre klasser enn klassene som er registrert i. Unntaket kalles Kodakregelen, og er oppkalt etter det kjente fotogiganten Kodak.

Hvorfor registrere varemerke?

Den kanskje viktigste grunnen til å registrere ditt navn eller logo som varemerke er nettopp å sikre deg eneretten til navnet eller logoen. Dette har to sider. For det første vil du sikre deg at ingen andre kan bruke navnet eller logoen til å markedsføre liknende varer og tjenester som du leverer. For det andre vil du sikre deg at du vil ha rett til å fortsette å bruke navnet eller logoen i fremtiden.

Mange lurer på om de i det hele tatt har behov for å registrere navnet eller logoen som varemerke, og evt. når det er lurt å registrere varemerket. En vanlig måte å se på dette er at når du begynner å bruke penger på å designe logo, markedsføre produktet som bærer navnet, eller utvikle et nytt brand, da bør du også registrere merket som varemerke. Få ting er kjedeligere enn å bruke hele markedsføringsbudsjettet på reklamemateriell som må kastes, fordi konkurrenten har fått førsteretten til navnet dere bruker.

Hvor mye koster det å registrere varemerke?

I Norge registreres varemerker hos Patentstyret. Dersom du bruker Patentstyrets søknadsveileder til å søke varemerke, koster det 2900 kroner å registrere et varemerke. Da er 3 klasser inkludert i prisen. Dersom du ønsker flere klasser, koster det 750 kroner ekstra for hver klasse. Hvis du trenger hjelp til varemerkeregistrering, kan vi i Advokatfirmaet Campbell & Co AS hjelpe deg.

Hva skal til for å registrere et varemerke?

Det er ikke noen garanti for å få eneretten til ditt merke, kun fordi du søker om å få registrere varemerket. For å få registrert ditt varemerke er det blant annet viktig at:

  • Du er først ute med å søke om å få registrere det aktuelle varemerket
  • Varemerket har tilstrekkelig særpreg til å kunne få varemerkerettslig vern
  • Varemerket ikke strider mot moral ol.

Det er vanlig å vurdere om merket er ledig og om det har varemerkerettslig særpreg, før man søker om å registerere varemerket hos Patentstyret.

Klage på vedtak fra Patentstyret

Dersom du har fått avslag på din varemerkesøknad, har du mulighet til å klage på vedtaket. Ofte opplever søkere å få avslag på søknaden sin, fordi varemerket ikke har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, jf. Varemerkeloven § 14. I mange tilfeller kan det være en god idé å klage på vedtaket. Mange bedrifter kan også ha krav på å få innvilget sitt varemerke, på grunnlag av at merket har blitt innarbeidet over tid.

Trenger du hjelp til å klage på vedtaket, kan vi i Advokatfirmaet Campbell & Co AS hjelpe deg.

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...