campbell logo

Velge advokat med boligkjøperforsikring fra Help

Dersom du har Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring har du rett til å velge advokat selv i tilfelle mangelsak mot selger av boligen. Du kan bytte advokat når som helst i prosessen. Boligkjøperforsikringen dekker utgifter til advokat. I tillegg kan utgifter til advokathjelp i andre saker også dekkes av forsikringen.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Du har endelig kommet i stand i din nye bolig, og oppdager dessverre at ikke alt er som det skal. Kanskje er det feil ved det elektriske anlegget, eller at gamle vannskader ikke er godt nok utbedret. Uansett hva som er feil, så er det kjedelig når drømmeboligen ikke lever opp til forventningene.

Hvis din nye bolig har feil eller mangler, så kan du ha krav på retting, prisavslag eller erstatning fra selgeren. I ytterste konsekvens kan det også være aktuelt å heve kjøpet. Dersom du har tegnet boligkjøperforsikring fra et forsikringsselskap som Help Forsikring AS, er utgifter til advokat dekket av forsikringen.

Du kan velge egen advokat

Du står fritt til å velge hvilken advokat du ønsker å bruke, selv om du har tegnet boligkjøperforsikring i et selskap som selv tilbyr advokathjelp. Dette gjelder f.eks. Help Forsikring. Hvis du melder en skade eller mangel på boligen din til Help Forsikring, vil de tilby rettshjelp fra egne advokater. Derimot kan du fritt velge en annen advokat – og likevel få dekket utgiftene til advokat fra Help. Du kan bytte advokat når du vil.

Advokathjelp dekket av boligkjøperforsikringen

Boligkjøperforsikringen dekker i et begrenset omfang utgifter til advokat. Dersom du bytter advokat fra Help Forsikring til en advokat du selv velger, har du krav på å få dekket "rimelige og nødvendige" utgifter til advokat, men begrenset til den offentlige salærsatsen. Advokaten du velger vil gi deg informasjon om hvilken dekning som gjelder i din sak.

Relatert innhold

Klageprosessen i offentlige anskaffelser

Oppdragsgiver tar mange avgjørelser i offentlige anskaffelser som kan ha store konsekvenser for leverandørene som deltar i anskaffelsen. Leverandørene har flere muligheter til å få omgjort slike avgjørelser, både gjennom klage til oppdragsgiver, til KOFA og gjennom domstolen, men det er ikke nødvendigvis like lett å forstå hvordan klageprosessen i offentlige anskaffelser egentlig foregår og hvilke muligheter som gjelder.

Jens Christian Skallerud

Reklamasjon avbryter ikke foreldelse

Kjøper må reklamere på en mangel innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, og uansett innen 2 år - eller innen 5 år, hvis det du har kjøpt er ment å vare vesentlig lenger. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, og det kan gis tilleggsfrist på 1 år. Reklamasjon avbryter ikke foreldelse. Derfor kan et mangelskrav foreldes om kjøper ikke tar rettslige skritt for å avbryte foreldelsen innen foreldelsesfristen.

Jørgen Heier

Bli kjent med advokat André Lillehovde van der Eynden

Advokat André Lillehovde van der Eynden er en erfaren prosessadvokat med lang fartstid fra Politiet. I dag jobber han mest som forsvarer, bistandsadvokat, og prosederer jevnlig sivile saker for domstolene.

André Lillehovde van der Eynden

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning

Klienter vant frem i sak om kontraktstolkning ved kjøp av eiendom. Med bistand av advokat André Lillehovde van der Eynden fikk klientene medhold i en sak som ble anket helt til Høyesterett og hadde en økonomisk verdi for klientene på kr 5,1 millioner.

André Lillehovde van der Eynden

Nabovarsel

De fleste kjenner til at dersom du f.eks. skal bygge nytt hus eller bygge på huset, skal du sende nabovarsel i forkant av byggesøknaden. I de siste årene har det kommet en del forenklinger i regelverket (plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter) som gjør at flere tiltak ikke lenger er søknadspliktige, med den konsekvens at det heller ikke foreligger plikt til å sende nabovarsel.

Jens Christian Skallerud

Hvorfor benytte advokat ved privat salg av bolig eller annen eiendom?

Selv om mange benytter seg av en eiendomsmegler ved salg av fast eiendom, er det også stadig flere som velger å utføre salget selv. Vi anbefaler at man da søker advokatbistand. Det er store verdier i omløp, noe som gjør det ekstra viktig med gode rutiner i forbindelse med oppgjøret.

Dag Campbell Pedersen

Hold on. Getting your basket...