campbell logo

Arbeidsrett

Vi bistår innenfor alle rettsområder tilknyttet arbeidsretten, herunder ansettelsesavtaler, arbeidsrettssaker, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, sykefravær, varslingssaker, diskriminering, konkurranseklausuler, sluttavtaler, tariffavtaler, virksomhetsoverdragelse og arbeidstid. Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere, og mener at dette gir verdifull innsikt og godt erfaringsgrunnlag for gode vurderinger i de enkelte sakene. Vi er organisert slik at det kan gis rask bistand både i forkant av en eventuell arbeidsrettssak, under forhandlinger, og ved tvister og prosedyre. 

Advokat

basket.loading