campbell logo

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Campbell & Co har god kompetanse innen arbeidsrett, og bistår klienter både på arbeidsgiversiden og på arbeidstakersiden. Våre advokater bistår med rådgivning innenfor hele arbeidsretten, blant annet ansettelser, oppsigelser og avskjed, omorganisering og nedbemanning, og diskriminering. Ikke minst bistår advokatene klientene innen prosedyre og tvisteløsning.

Bistand innenfor alle sider av arbeidsretten

Advokatene i Campbell & Co bistår innenfor alle rettsområder tilknyttet arbeidsrett, herunder:

 • Ansettelsesavtaler
 • Arbeidsrettssaker
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Oppsigelse og avskjed
 • Sykefravær
 • Varslingssaker
 • Diskriminering
 • Konkurranseklausuler
 • Sluttavtaler
 • Tariffavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Arbeidstid

Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere, og mener at dette gir verdifull innsikt og godt erfaringsgrunnlag for gode vurderinger i de enkelte sakene. Vi er organisert slik at det kan gis rask bistand både i forkant av en eventuell arbeidsrettssak, under forhandlinger, og ved tvister og prosedyre. 

Kontakt advokat innen arbeidsrett

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av Campbells & Cos advokater innen arbeidsrett, enten det gjelder rådgivning eller tvisteløsning, kan du ta kontakt med sentralbordet eller en av advokatene nedenfor.

Advokat

Hold on. Getting your basket...