campbell logo

Entrepriserett

Entrepriseretten er den del av kontraktsretten som handler om avtaleforholdene innen bygg og anlegg, og er i stor grad basert på standardkontrakter. De vanligste er NS 8407 – "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser", NS 8405 – "Norsk bygge- og anleggskontrakt" (utførelsesentrepriser), NS 8406 – "Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt", og standardene for underentrepriser, NS 8417 og NS 8415, samt standarder for oppdrag innen byggeledelse, prosjektering og rådgivning.

Standardene er forbeholdt profesjonelle parter, og inneholder strenge bestemmelser om blant annet varsling og dagmulkt. For forbrukerentrepriser gjelder bustadoppføringslova. Vi bistår med rådgivning og bistand knyttet til både standardene og individuell avtaleutforming for tilpasning den konkrete kontrakten for de aktuelle partene.

Advokat

Hold on. Getting your basket...