campbell logo

Forvaltningsrett

De fleste er fra tid til annen i kontakt med offentlige forvaltningsorganer som NAV, i forhold til rettigheter knyttet til opplæring i grunnskolen og videregåendeskole, ved behov for avlastning i forhold til tyngende omsorgsoppgaver, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, egenbetaling for opphold i institusjon, praktisk bistand i hjemme (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad  m.m.


Vi kan bistå dersom du møter utfordringer i din kontakt med forvaltningen. Det være seg i forhold til dine rettigheter i prosessen frem til et vedtak, slik som rett til innsyn i dokumenter, uttalelser forut for vedtak, utsatt iverksettelse av vedtak og ved klage og rettslig overprøving av forvaltningens vedtak.

Advokat

Hold on. Getting your basket...