campbell logo

Immaterialrett

Vi gir juridisk rådgivning innenfor immaterialretten, herunder beskyttelse av varemerker, design, avtaleinngåelse og håndheving av rettigheter innenfor opphavsrett og markedsføringsområdet. Dagens samfunn er i stadig endring, og det er et økt behov for å beskytte sine rettigheter innenfor det immaterielle området. Bistand kan f.eks være aktuelt i forbindelse med brudd på god forretningsskikk, om hvorvidt et produkt er etterlignet eller hvordan man skal gå frem for å beskytte fortrolige opplysninger. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...