campbell logo

Kjøpsrett

Ved en inngått avtale om kjøp oppstår det rettigheter og forpliktelser mellom selger og kjøper.  Om det foreligger en gjensidig bindende avtale og hvordan denne skal forstås, reguleres bl.a. av avtaleloven.  Den mest sentrale loven innen kjøpsretten er kjøpsloven.   

Denne loven regulerer hvilke rettigheter og forpliktelser selger og kjøper har dersom avtalen ikke er oppfylt etter sitt innhold. Det kan her dreie seg om forsinket betaling eller forsinket  levering, eller at det er mangler ved gjenstanden som er solgt, typisk at en ting blir ødelagt uventet tidlig. Forbrukere har fått et særlig vern gjennom forbrukerkjøpsloven.

Advokatfirmaet Campbell & Co bistår både selgere og kjøpere i tvister om forsinkelse eller mangler.  Vi kan bistå med å fremme eller imøtegå krav om retting, prisavslag, omlevering, erstatning, tilbakeholdelse eller heving.

Advokat

Hold on. Getting your basket...