campbell logo

Konkurranserett

Konkurranseretten inneholder et omfattende regelverk som setter begrensninger på hvordan foretak og offentlige myndigheter kan opptre. Konkurranseretten er basert både på nasjonal- og EØS-rett, og det er viktig å merke seg at også små og mellomstore bedrifter må forholde seg til dette regelverket.

Campbell & Co AS kan bistå innen fagområdet, og har særlig erfaring innen området offentlig støtte/statsstøtte, der vi løpende bistår ulike offentlige myndigheter bl.a. ved salg av offentlig eiendom, støtte til ulik virksomhet, tilskuddsordninger mv. Vi bistår også støttemottaker, som ved ulovlig utbetalt støtte kan bli ansvarlig for å betale støtten tilbake, med potensielt store konsekvenser.

Vi kan også tilby kurs/foredrag innen fagområdet, tilpasset klientens behov.

Advokat

Hold on. Getting your basket...