campbell logo

Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst og gir mange utfordringer for både oppdragsgivere og leverandører.

Advokatfirmaet Campbell & Co AS bistår løpende en lang rekke oppdragsgivere innen alle områder av regelverket, og vi har også jevnlig oppdrag for leverandører. Vi kan tilby spesialkompetanse innen regelverket, herunder regler knyttet til utarbeidelse av konkurransedokumentene, avklaring av spørsmål/svar underveis i prosessen, tilbudsevaluering og klagehåndtering.

Vi har erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), samt prosedyreerfaring. Våre medarbeidere har erfaring både med å gjennomføre egne anskaffelser og ledererfaring innen fagområdet og kan gi praktiske råd ved både utforming av konkurransedokumenter og tilbud.

Vi kan også tilby kurs/foredrag innen fagområdet, tilpasset klientens behov.

Advokat

Hold on. Getting your basket...