campbell logo

Pengekrav

Har du krav på betaling av penger, vil du ha et pengekrav. Kravet/fordringen kan f.eks. følge av inngått avtale, erstatning etter skade, som offentlig ilagt avgift eller skatt, ved oppløsning av ekteskap eller ved at en feilaktig har mottatt penger en ikke har krav på.

Den som har krav på penger kalles for kreditor. En skyldner kalles også debitor.

De mest sentrale lovene innen pengekravsretten er gjeldsbrevloven, kjøpsloven og panteloven.

Advokatfirmaet Campbell & Co har lang erfaring med å bistå klienter med å sikre deres pengekrav gjennom bl.a. å opprette gjeldsbrev, stifte utleggspant eller ved lønnstrekk hos debitor. Våre advokater bistår også med å realisere pengekrav gjennom tvangsfullbyrdelse, typisk ved å begjære tvangssalg av fast eiendom, motorvogner, aksjer mv. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...