campbell logo

Tvangsfullbyrdelse

Reglene om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning er praktiske regler som mange vil stifte bekjentskap med før eller senere. En utestående fordring, en leietaker som ikke vil flytte frivillig, et lønnstrekk som er satt for høyt eller andre fastlåste økonomiske situasjoner kan kreve sitt av tålmodighet og rettsinn hos den enkelte.

Vi har bred kompetanse innenfor dette feltet. Våre advokater bistår både kreditorer og debitorer i forbindelse med spørsmål om tvangsgrunnlag, ta utlegg, begjære tvangsdekning, få til en gjeldsordning, begjære midlertidig forføyning og arrest, fravikelse av eiendom.

Våre advokater er også medhjelpere ved tvangssalg og bobestyrere i konkursbo samt forestår inkasso.

Advokat

Hold on. Getting your basket...