campbell logo
Advokat  - Håkon Laugerud

Telefon:

906 56 722

E-post:

laugerud@campbellco.no

Advokat

Håkon Laugerud

Cand.jur. 1998. Egen advokatbevilling fra 2004. Partner i Campbell & Co AS fra 2006.

Arbeider i hovedsak med generell og spesiell erstatningsrett - herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringssaker, voldsoffer hvor det er aktuelt å fremme krav om erstatning m.m. Inngående kjennskap og erfaring med utmålings- og oppgjørspraksis basert på beregningsprogrammet Compensatio.

Bistår også med formidling av kontakt overfor aktuelle medisinske spesialister på de forskjellige skadeområdene.

Les også: Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Fagområder

Hold on. Getting your basket...