campbell logo

Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Advokatfirmaet Campbell & Co yter ofte bistand overfor klienter som har vært utsatt for svikt i helsevesenet og vi er derfor alltid glade på vegne av dem vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. I en sak som omhandler senskader som følge av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft ble erstatningen økt fra kr. 2 750 000,- til kr. 4 846 816,-.

Håkon Laugerud
906 56 722laugerud@campbellco.no

Erstatning økt med 2 millioner kroner

Advokat Håkon Laugerud har arbeidet med saken. Klagesaken er nå avgjort, og i følge vedtak fra Helseklage fremgår det at pasienten hadde krav på økt menerstatning med kr 229 396, økt inntektstap kr 82 555, økt fremtidig  inntektstap kr 1 427 569, økt skatteulempe kr 285 514, i tillegg til renter på tilleggserstatningen,  kr 71 782.

Erstatningen ble etter dette økt med kr 2 096 816,-  som følge av klagebehandlingen.

Pasienten har gitt oss tillatelse til å benytte denne gode nyheten til oppmuntring for andre som er i lignende vanskelige situasjoner, og for å vise at det ofte kan være gode grunner til ikke å akseptere et vedtak uten å klage.

Advokat Håkon Laugerud arbeider til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

Tlf.: 906 56 722

E-post: laugerud@campbellco.no


Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...