campbell logo

Bli kjent med advokat Jens Christian Skallerud

Advokat Jens Christian Skallerud er en erfaren advokat, og har særlig kompetanse innen offentlige anskaffelser, entreprise og fast eiendom. Aller helst løser han sakene før de havner i retten.

Jens Christian Skallerud
482 86 210skallerud@campbellco.no

Da Norge skulle på anbud

Advokat Jens Christian Skallerud kommer fra Gjøvik, og studerte juss ved Universitetet i Oslo. Etter endte studier startet Jens karrieren i Arbeidsdirektoratet, hvor han jobbet som juridisk rådgiver. Saksfeltet spente over forretningsjuridiske emner, så vel som forvaltningsrett og offentlige anskaffelser.

“Tidlig på 2000-tallet ble det etter hvert satt stort fokus på reglene for offentlige anskaffelser. Vi var i en tidlig fase og alt vi hadde var et spinkelt regelverk og et relativt ukjent EU-direktiv. Det var derfor spennende å være med og stake ut kursen frem mot det regelverket vi i dag har for offentlige anskaffer - først i rollen som rådgiver og innkjøpsleder i det offentlige og senere i rollen som advokat.” 

Med tiden ble han seksjonssjef og innkjøpsleder for IKT- og konsulenttjenester i NAV. “Det ble ganske store kontrakter etter hvert,” sier Jens, og forteller at han havnet midt i NAV-reformen. Her fikk han være med på hele prosessen frem til dagens NAV.

“Ikke bare var det en stor organisasjon som ble rullet ut. I tillegg var alt nytt,” forteller han og forklarer om hvordan NAV-reformen la opp til nye og store innkjøp.

Fra seksjonssjef til advokatfullmektig

Med barn nummer to var tiden moden for at familien skulle sette kursen «hemmat» til Gjøvik, etter nesten 15 år med studier og jobb i hovedstaden. Jens begynte som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor i Brumunddal i 2008, og selv om Jens hadde opparbeidet seg mye erfaring innen både juridisk rådgivning og ledelse var klienthåndtering et nytt aspekt.

“Den første tiden i Campbell & Co jobbet jeg innen et veldig bredt fagfelt,” forteller Jens. “Mange av sakene hadde det til felles at våre klienter var i en eller annen krise og hadde derfor behov for advokathjelp. Dette ga verdifull erfaring.

“Med tiden har jeg gradvis gått tilbake til mer spisset juridisk rådgivning. Jeg jobber i stor grad med entreprise, offentlige anskaffelser og fast eiendom, og bistår både offentlige oppdragsgivere og leverandører. Dette er likt for de fleste i Campbell & Co. Det kommer alle slags saker inn dørene hos oss, men hver av oss har visse spesialiseringer. Samlet dekker vi dermed de fleste fagområder, samtidig som vi har spisskompetansen som klientene forventer.” 

Les også: Nabovarsel

Lite prosess, men mye tvisteløsning

Mange av advokatene i Advokatfirmaet Campbell & Co arbeider innen fagfelt som genererer mange dager i retten hvert år. Jens er på sin side sjeldnere å se i retten.

“Jeg har god track på å oppnå løsninger før vi kommer til retten. Det gjør ofte en innvirkning på parter og klienter at det har en personlig og økonomisk kostnad å stå i tvist over tid. Derfor kan ofte et greit forlik være å foretrekke. Når en har fokus på å være praktisk og løsningsorientert kan en i de fleste tilfellene finne en løsning på saken, uten at den trenger å havne i retten.”

Jens trekker frem entreprisesakene som eksempel. “Når en kommer til sluttoppgjøret kan det erfaringsmessig fort bli mye diskusjon rundt flere forskjellige punkter. Da gjelder det å ha god kontroll på faktum, så får en slått fort unna det som egentlig ikke burde være så vanskelig. Men noen ganger trenger partene rettens hjelp - og da er jeg klar!”

 Les også: Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Fotballtrener og lagspiller

I tillegg til offentlige klienter har Jens flere små og mellomstore bedrifter på klientlisten sin. “Det er motiverende å være rådgiver for, og på mange måter være del av et lag, og se at klientene får det til,” understreker Jens, og forteller at flere av klientene er faste og som han følger over tid.

Utenfor jobben er det vervet som fotballtrener i SK Gjøvik Lyn som tar det meste av fokus. Begge døtrene hans er aktive med håndball og fotball, og far er nesten like aktiv selv.

“Jeg er jo interessert i fotball, men det er fordi jeg har barn i klubben at jeg engasjerer meg. Det er veldig givende å være med på å lage et godt tilbud og miljø for barn og unge. Jeg synes det er viktig å bidra, for barna fortjener et godt tilbud.”

Jens jobber til daglig på Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Gjøvik, og kan nås på:

Tlf.: 482 86 210

E-post: skallerud@campbellco.no

Hold on. Getting your basket...